Czym jest coaching? To w dużym uproszczeniu metoda osiągania wyznaczonych celów. Coach poprzez dialog pomaga coachee (klientowi) w prawidłowym wyznaczeniu celu, znalezieniu najlepszej drogi do osiągnięcia celu i ujawnieniu ukrytego w człowieku potencjału wewnętrznego. A czym jeszcze jest i kto może z niego skorzystać? Odpowiadam poniżej.

Coach wspiera, nie narzuca

Coach nie mówi, jak osiągnąć sukces, ale zadaje pytania, dzięki którym klient sam znajduje rozwiązanie swoich zadań. Słownik Cambridge definiuje słowo „coaching” jako „pracę lub działanie polegające na szkoleniu ludzi, lub pomaganiu im w przygotowaniu do czegoś”. Ale definicja nie jest do końca trafna, bo coaching to nie tylko trening czy przygotowanie – pomaga i wspiera w drodze do osiągnięcia celu. A jakiego? To już zależy od Ciebie.

Historia coachingu

Za prekursorów coachingu uważa się starożytne szkoły filozoficzne, w których wiedza nie była przekazywana bezpośrednio na linii nauczyciel-uczeń. Nauczyciel zadawał bowiem pytania wiodące, a uczeń sam podchodził do odpowiedzi. Współcześnie przyjmuje się, że coaching pojawił się w latach 70. XX wieku jako kontynuacja idei „Human Potential Movement”. Pierwsza fundamentalna publikacja o coachingu została napisana przez Timothy’ego Gallweya i zatytułowana „The Inner Game of Tennis”. Gallwey opisał zasady pracy trenera sportowego ze swoimi podopiecznymi, a także w jaki sposób można te zasady przenieść ze sportu do innych dziedzin życia.

Czym jest coaching?

Coaching opiera się na 5 zasadach:

Nie ma złych ludzi. Każdy z nas jest wartościowy.

W człowieku istnieje moc do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Wszystkie działania w obszarze coachingu są realizowane z pozytywnymi intencjami.

Ludzie cały czas się zmieniają i ten proces jest nieunikniony.

Coachee stara się wybrać najlepszą opcję spośród dostępnych mu możliwości.

Skoro już wiemy, czym jest coaching to przyjrzymy się jego rodzajom. 

Rodzaje coachingu

Nie ma dokładnego podziału trenerów ze względu na formę i rodzaj działalności, ale istnieją trzy wiodące kategorie:

Life coaching

Coaching biznesowy

Coaching sportowy

W każdym z nich dobierane są odpowiednie narzędzia i metody pracy.

Jak wygląda proces coachingu?

Interakcja między trenerem a jego podopiecznym nazywana jest sesją coachingową. Na sesji coach w zasadzie słucha rozmówcy i zadaje mu odpowiednie pytania. Klient sam odpowiada na te pytania i znajdując odpowiedzi, przy okazji znajduje rozwiązania, które pozwolą mu osiągnąć cel. Zwykle efekt takich sesji przebiega dwuetapowo. Efekt jest zauważalny natychmiastowo (coachee znajduje odpowiedź na cel dotyczący danej sesji) oraz zbliża się tym samym do realizacji celu nadrzędnego. Zastanowić można by się było „ale po co mi ktoś, kto zadaje pytania?”. Odpowiedź jest prosta – ponieważ na co dzień jesteśmy subiektywni i działa na nas szereg blokad/ograniczeń, które zaprosiliśmy na stałe do naszego życia. A dobrze postawione pytanie jest niczym taran, który zmiażdży przekonania/myśli trzymające nas w bezruchu.

Standardowy proces coachingowy przechodzi przez trzy fazy, aby osiągnąć Twoje cele:

Zatrzymaj się i rozwiń swoją świadomość.

Podejmuj świadome decyzje.

Wprowadzaj decyzje w czyn, osiągając swoje cele.

Według ankiety ICF przeprowadzonej wśród 27 000 respondentów z 2017 r. Coaching szczególnie pomaga uczestnikom zwiększyć poczucie własnej wartości, poprawić umiejętności komunikacyjne, zwiększyć produktywność, zoptymalizować wyniki indywidualne i zespołowe oraz poprawić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Kto potrzebuje coachingu?

Skoro już wiemy czym jest coaching, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, kto go potrzebuje. Czy trzeba spełniać konkretne warunki? Zdecydowanie nie! Każda osoba może skorzystać na procesie coachingu. Nawet znani liderzy biznesowi, tacy jak Bill Gates, czy Eric Schmidt publicznie zalecali współpracę z coachem. Według Schmidta „każdy znany sportowiec, każdy człowiek sukcesu ma kogoś, kto jest jego coachem. Kogoś, kto może obserwować, co robi i zapytać: Czy naprawdę to miałeś na myśli? Takie pytania mogą poszerzyć perspektywę”.

Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku odpowiadającego na pytanie “czym jest coaching?”. 

PS Zachęcam też do lektury tekstu na temat mentoringu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *