Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystaniu plików cookies w ramach funkcjonowania strony Goaniago (WWW.goaniago.pl)

Właścicielką strony i administratorem danych jest Anna Goławska, zamieszkała we Wrocławiu. Kontakt: Anna.marketing.pr@gmail.com (kontakt jest możliwy w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail)

Dane zebrane w ramach przez stronę potrzebne są tylko i wyłącznie do personalizowania reklam, analizowania ruchu i umożliwienia komentowania Użytkownikom treści.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się znaczenie poniższych pojęć:
1. Administratorka – Anna Goławska
2.  Strona WWW – WWW.goaniago.pl
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści lub zawartości Bloga.
4. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, tj. komputerze, smartfonie lub tablecie. Mogą być odczytywane przez system informatyczny Administratora.

Dane osobowe

Przetwarzanie danych

a) Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany w §1 pkt. 1.

b) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranych od Użytkowników za pomocą e-maila Anna.marketing.pr@gmail.com

c) Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

Podanie danych przez Użytkownika

a) Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.

Gromadzenie danych przez Administratora

a) Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych za pomocą narzędzi, które udostępnia mu WordPress

b) Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności lub oddzielnych regulaminach

Komentarze blogowe

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych Disqusowi (komentarze blogowe) – Polityka prywatności Disqus

Podstawa przetwarzania danych

a) Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uprawnienia Użytkowników

a) Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 4, w tym w szczególności:

– prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez Administratora.

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego działania strony www;

b) w celach statystycznych;

c) dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;

d) w celach marketingowych.

Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki cookies nie przechowują poufnych danych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu Użytkowników.

Rodzaj przetwarzanych danych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

Adres e-mail

Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenie należy wysłać na emaila: Anna.marketing.pr@gmail.com

Podstawy prawne żądania użytkownika:

Dostęp do danych – art. 15 RODO

Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

Sprzeciw – art. 21 RODO

Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

Strona używa plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).