Nie bez powodu mówi się, że samoświadomość jest najlepszą bronią w zwalczaniu niechcianych nawyków. Pozwala nie tylko lepiej postrzegać otaczający nas świat, ale wyodrębnić z niego siebie.

To dzięki niej możemy zdać sobie sprawę z własnych cech charakteru, emocji, potrzeb, czy zachowań. Jest to zatem wewnętrzne i całkowicie subiektywne odzwierciedlenie rzeczywistości. Jeżeli wiemy, czego chcemy, czego potrzebujemy i co możemy, to o wiele łatwiej jest zaplanować działania, tak by osiągnąć wyznaczony cel. Rozróżniamy trzy rodzaje świadomości:  

♦ świadomość tego, co dzieje się wewnątrz nas, czyli świadomość odczuć, które pochodzą z wnętrza ciała np. ucisk, ciepło, napięcie;  

♦ świadomość uczuć, które przeżywamy i to, w jaki sposób je odczuwamy np. Uczucie stresu objawiające się uciskiem w żołądku;  

♦ świadomość tego, co dzieje się w wyobraźni, myślach, wspomnieniach.  

Praca nad rozwojem samoświadomości wcale nie jest trudna, a przynieść może wiele zalet. Zacznij od zrobienia analizy SWOT własnej osoby.  

Analiza SWOT to popularna w biznesie technika, której celem jest uporządkowanie i analiza posiadanych informacji. Nazwa pochodzi od akronimu angielskich słów: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia). Stosowana jako uniwersalne narzędzie analizy strategicznej: pozwala wykorzystać zgromadzone dane do opracowania strategii działania opartej na szansach I silnych stronach, przy jednoczesnym uwzględnieniu zagrożeń I słabych stron.  

Silne strony:  

♦ Umiejętności  

♦ Wykształcenie  

♦ Kompetencje  

♦ Posiadana wiedza  

♦ Doświadczenie  

♦ Znajomości  

♦ Zaangażowanie  

Słabe strony:  

♦ Braki w edukacji  

♦ Małe doświadczenie  

♦ Negatywne cechy charakteru  

♦ Brak znajomości (w) branży  

♦ Niewystarczające umiejętności  

Szanse:  

♦ Pozytywne zmiany w branży  

♦ Rozwój gospodarki krajowej  

♦ Korzystne zmiany na rynku pracy  

♦ Nowe, firmowe projekty  

♦ Pojawiające się nowe nisze  

♦ Wzrost zapotrzebowania na umiejętności lub wiedzę, które posiadasz  

Zagrożenia:  

♦ Zmiany w strukturach firmy  

♦ Negatywne zmiany na rynku pracy z punktu widzenia pracodawcy (np. wzrost minimalnych wynagrodzeń, podatków)  

♦ Zmiana wymogów pracy związanych z twoim stanowiskiem (których nie spełniasz)  

♦ Zmniejszenie zapotrzebowania na Twoje umiejętności  

♦ Rozwój nowych technologii, które nie są ci znane  

♦ Nowa konkurencja (dla ciebie lub dla firmy, w której pracujesz)  

♦Niekorzystne zmiany personalne na stanowisku osoby, która cię nadzoruje  

Analiza SWOT – samoświadomość

W procesie zgłębiania samoświadomości warto zadać sobie kilka pytań, które pozwolą zrozumieć własne zachowanie. Zastanów się zatem:   

→ Jakie czynności, zagadnienia nie sprawiają Ci problemu?  

→ Jakie czynności, zagadnienia sprawiają Ci trudności?  

→ Co jest dla Ciebie w tej chwili najważniejsze?  

→ Kto jest dla Ciebie najważniejszy?  

→ Co pozwala Ci się odprężyć?  

→ Co Cię stresuje?  

→ Co się złości?  

→ Co sprawia, że się uśmiechasz?  

→ Czego się boisz?  

→ Jak chcesz być postrzegany przez innych ludzi?  

→ Czego chciałbyś się nauczyć?  

→ Co Ci przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu?  

→  O czym teraz marzysz?  

→ Czego potrzebuję by skupić się w pracy?  

→ Jaka forma pracy najbardziej Ci odpowiada?  

A jeśli planujecie pójść o krok dalej i przyjrzeć się swoim pomysłom – zachęcam do użycia ciekawego narzędzia, jakim jest strategia Walta Disneya

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *