“Przedsiębiorcze Przedsiębiorczym”

Akcja „Przedsiębiorcze przedsiębiorczym”

Uzyskaj bezpłatne wsparcie w ramach akcji “Przedsiębiorcze Przedsiębiorczym”.

3 ekspertki, 3 obszary i 3 kobiety, które uzyskają wsparcie potrzebne na początkowym etapie ruszania z własną działalnością gospodarczą. To główne założenia akcji “Przedsiębiorcze Przedsiębiorczym”.

Celem akcji jest wsparcie kobiet, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą lub które planują ją rozpocząć w najbliższym czasie. Jak pokazał najnowszy raport Eurofound, restrykcje wprowadzone z powodu pandemii z wielu powodów najmocniej uderzyły właśnie w kobiety. Dane Eurostatu pokazują, że w UE już na samym początku tj. między lutym a marcem wskaźnik bezrobocia wśród kobiet wzrósł z 6,7 do 7% (w przypadku mężczyzn był to wzrost z 6,2 do 6,3%). Badanie przeprowadzone przez Fundację Sukces Pisany Szminką wykazało także, że co piąta ankietowana boi się, że straci pracę, prawie 12% już ją straciło, a 10% nie wie, czy nie nastąpi to w najbliższej przyszłości.

Potrójne wsparcie

Osoby, które dostaną się do akcji, otrzymają wsparcie 3 ekspertek z zakresu: stworzenie biznesplanu (mentoring biznesowy), zaplanowanie promocji i działań PR-owych oraz identyfikacji wizualna (projekt logo). Aby uzyskać wsparcie, należy odpowiedzieć na kilka pytań. Zgłoszenia można wysyłać do 16.09. 

O ekspertkach

Aleksandra Pac

Specjalista ds. grafiki z ponad 6-letnim doświadczeniem. Od 2018 prowadzi własną działalność projektując grafiki zarówno na potrzeby druku jak i internetu. Świadczy również usługi związane z projektowaniem doświadczeń użytkownika (UX design), pomagając przy powstawaniu produktów cyfrowych. Miała okazję współpracować z takimi firmami jak: Capgemini, Medicover, czy Artefakt. W swojej pracy zwraca szczególną uwagę na analizę potrzeb finalnego odbiorcy projektu. Zaprojektuje dla Twojego biznesu profesjonalny logotyp.

Zadanie w projekcie:  przygotowanie materiałów graficznych dla zwycięzców (po 2 propozycje logotypu).

Wioletta Wysokińska

Uzdrawia firmy i ich właścicieli, aby mogli zarabiać więcej czerpiąc radość z prowadzenia własnego biznesu, z zawodu audytor, doradca w rozwoju biznesu,  z 20-letnim stażem pracy w audycie finansowym, od 10 lat przedsiębiorca, udziałowiec i prezes zarządu spółki doradczej i biura rachunkowego Economic Consultant. Pomaga zakładać i rozwijać firmy. Uczy od podstaw jak stworzyć zyskowny biznes.

Zadanie w projekcie: konsultacje dotyczące tworzenia biznesplanu oraz przekaże e-booka z interesującymi dla uczestników treściami.

Anna Goławska 

Pomysłodawczyni akcji “Przedsiębiorcze Przedsiębiorczym”. Od ponad 9 lat wspiera duże, średnie i mikro przedsiębiorstwa w zakresie marketingu i PR-u. Odpowiadała za koordynację promocji konferencji międzynarodowych, wprowadzenie produktów na rynek Polski, rebranding marek oraz kampanie społeczne. Prowadzi bloga, na którym m.in. przeprowadza wywiady z ekspertami z różnorodnych branż. 

Zadanie w projekcie: koordynowanie akcji, stworzenie strategii komunikacji (rodzaj kanałów, częstotliwość, sposób komunikacji) dla firm uczestników, stworzenie strategii budowania wizerunku i propozycje akcji promocyjnych oraz przekazanie e-booka dotyczącego promocji marki.

To my!

3 różne zakresy działań, ale ta sama misja – wspierać wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z prowadzeniem biznesu.

Anna Goławska - marketing PR zarządzanie projektami strategia promocji

Anna Goławska

Pomysłodawczyni akcji &marketing &PR

Aleksandra Pac

Graficzka i
UX Designer

Wioletta Wysokińska

Doradca w rozwoju biznesu

“Przedsiębiorcze Przedsiębiorczym” – formuła

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w akcji mają wysłać zgłoszenie na adres: zgloszenia.przedsiebiorcze@gmail.com, w którym:

a) odpowiedzą na pytanie: w jakim czasie zamierzają ruszyć z działalnością (jeśli jeszcze jej nie założyły)?

b) odpowiedzą na pytanie: dlaczego chcą stworzyć/stworzyły firmę?

c) opiszą branżę, w której chcą działać,

d) w 5-6 zdaniach napiszą, dlaczego właśnie one powinny otrzymać takie wsparcie.

Eksperci wybiorą 3 osoby, które otrzymają pomoc.

Wyślij zgłoszenie: zgloszenia.przedsiebiorcze@gmail.com

“Przedsiębiorcze Przedsiębiorczym” – regulamin

Regulamin udzielania bezpłatnych usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i zakres udzielania bezpłatnych usług w ramach akcji „Przedsiębiorcze Przedsiębiorczym”. 

1. Zgłoszenia można wysyłać do dnia 16.09.2020 r.

1.2. Zgłoszenie powinno zawierać:

Branżę, w której działać będzie dana osoba.

Wskazanie zakresu działalności/czasu ruszenia w własną działalnością

Opis powodu, którego podjęto decyzję o założeniu działalności. 

Opis w 5-6 zdaniach, dlaczego właśnie dana osoba powinna otrzymać wsparcie.

2. Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego.

3. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej: www.goaniago.pl

4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby chcące skorzystać z usług bezpłatnego wsparcia. 

5. Zasady wsparcia

5.1. Z bezpłatnego wsparcia mogą skorzystać kobiety, które rozważają założenie własnej działalności lub dopiero co ją założyły. 

5.2. Wsparcie udzielane jest zgodnie z zasadą bezpłatności, tj. świadczone wsparcie jest całkowicie bezpłatne pod warunkiem zgodności z niniejszym regulaminem.

5.3. O zakwalifikowaniu osoby do udzielenia mu bezpłatnego wsparcia pro bono decyduje zespół ekspertów.

5.4. Osoby, które otrzymają informację o uzyskaniu wsparcia, są zobowiązane do terminowego odpowiadania na wiadomości i przekazaniu ważnych informacji na prośbę ekspertów.

5.5. W ramach akcji osoby uzyskają wsparcie z zakresu marketingowego, graficznego, księgowego. Wsparcie jest jednorazowe i nie podlega reklamacji (osoba godzi się na przyjęcie gotowych rozwiązań przygotowanych przez ekspertów na podstawie wcześniej przesłanych informacji).

6. Wszystkie informacje i dane uzyskane podczas udzielania wsparcia są objęte rygorem poufności oraz zakazem upubliczniania ich i przetwarzania.

7. W wyniku wsparcia eksperci mogą proponować możliwe ścieżki rozwoju, jednak decyzja o wdrożeniu i wyborze danej ścieżki należy do odbiorcy (eksperci nie biorą odpowiedzialności za wybór).

8. Etapy akcji:

Etap I: Obszar księgowo-mentoringowy (1-1,5 miesiąca)

Etap II: Obszar wizerunkowo-marketingowy (1 miesiąc), obszar graficzny (1 miesiąc), łącznie 2 miesiące.

Eksperci zobowiązują się do wsparcia w okresie 3-3,5 miesiąca od przekazania informacji o możliwości otrzymania go. 

9. Osoba, której udzielane jest wsparcie jest zobowiązana do przestrzegania terminów i dostarczania informacji na czas. Przekroczenie terminu jest związane z przerwaniem wsparcia. 

Terminy: 

21- 6 listopada – obszar mentoringowy

9 listopada – 14 grudnia – obszar marketingowo-graficzny

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1.Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Anna Goławska z siedzibą we Wrocławiu.  W sprawach dotyczących akcji, można się kontaktować  e-mailem: zgloszenia.przedsiebiorcze@gmail.com

2.Dane osobowe podane przez Uczestnika, będą przetwarzane w celu organizacji akcji.

3.Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

umożliwienie uczestnikom akcji wzięcia w nim udziału,

umożliwienie przeprowadzenia akcji

4.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

5.Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [2] – przez czas określony w tych przepisach.

6.Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

6.1 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

6.2 sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

7.3 ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania akcji,  oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjno-informacyjną.

9.Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Wyślij zgłoszenie: zgloszenia.przedsiebiorcze@gmail.com